Het Hansenverbond Zutphen in Hanzestad Zutphen


Wie rondkijkt in Zutphen komt vaak het begrip 'Hanze' tegen. Samen met onder andere Kampen, Zwolle, Doesburg en Deventer maakte Zutphen in de middeleeuwen onderdeel uit van het internationaal handelsverbond de 'Hanze'. Zutphen werd daardoor een Hanzestad en maakte, en maakt nog steeds, deel uit van de internationale Hanze stedenband, tegenwoordig vooral gericht op bevordering van het eigen historisch besef en het toerisme.  
Zie bijvoorbeeld: http://www.hanse.org/de/ en http://www.hanzesteden.info

In de Hanzestad Zutphen werd in 1977 het theater 'de Buitensociëteit' (1891) gecombineerd met nieuwbouw en het geheel kreeg vervolgens de naam 'Hanzehof'. Zo’n tien jaar eerder, in 1968, werd een sporthal geopend en kreeg de naam 'Hanzehal'.
Wanneer je in zo'n omgeving de roepnaam 'Hans' voert en je woont binnen of dichtbij de gemeentegrenzen van Zutphen, dan wordt er al gauw grappend aan je gevraagd of de Hanzestad, de Hanzehof en de Hanzehal soms naar jou zijn vernoemd. Zo ontstond onder Zutphense Hansen het idee om in Zutphen naast het 'Hanzeverbond' ook een 'Hansenverbond' op te richten. Voorjaar 2012 werd dit idee door  een enthousiaste groep Hansen omarmd en zo ontstond in 2013 het 'Hansenverbond Zutphen'.

'Hansenverbond Zutphen' kent inmiddels (medio 2017) zo'n 22 Hansen die allemaal weliswaar de roepnaam Hans hebben maar van elkaar verschillen in een ruime waaier van uiteenlopende leeftijden, specifieke kennis en ervaring. Deze Hansen komen eenmaal per maand bijeen in de tweede helft van een vrijdagmiddag, deels voor de gezelligheid maar ook voor de presentaties die de Hansen voor elkaar verzorgen. De bijeenkomsten worden om-en-om afgewisseld met bijzondere activiteiten 'buiten de deur' waarbij telkens een andere Hans een activiteit of excursie organiseert die aansluit bij zijn bezigheden of interesses uit heden & verleden.

Het motto daarbij is en blijft 'Vrijheid, blijheid', elkaar ontmoeten, gezellig een drankje drinken en op aanwezigheid wordt niet gelet. Vergaderen is even wat regelen of wat afspreken. Wel zijn er een Hans die zich voordoen mag als voorzitter (Hans la Rose) en idem een Hans als penningmeester die zich ook nog mag voordoen als secretaris (Hans Verlaak).  Bedoeling is dat dit regelmatig rouleert. Contributie is er niet, hooguit € 15 voor het lief-en leed potje, eventueel ook bestemd voor representatie.

Mannen zowel als vrouwen, met de roepnaam 'Hans', nodigen wij hierbij van harte uit om ter kennismaking een keer vrijblijvend aan te schuiven. 

Over Hans

Logo Hansenverbond